அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், முஸ்லிம் பதிவர்களின் எழுத்துக்களை இணைக்க இந்த தளம் முயற்சிக்கின்றது. நீங்கள் பதிவரா? உங்கள் தளமும் இங்கே பட்டியலில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற விருப்பமா? உங்கள் தளத்தை 1ummath@gmail.com என்ற முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும்.(ஆபாசம், இஸ்லாமிய நெறிமுறைகளுக்கு எதிரான தளங்கள் இணைத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது)